Welkom op de website IC-hintsDe website is aanvankelijk opgezet om arts-assistenten te ondersteunen bij het oplossen van verschillende metabole ontregelingen voorkomend op de Intensive Care en bij de interne geneeskunde. Het is mogelijk om online een aantal berekeningen uit te voeren. Bij een aantal laboratoriumafwijkingen wordt er uitleg gegeven. Tevens wordt er uitleg gegeven over veel voorkomende beademingsproblemen op de intensive care.

Echografie heeft de laatste jaren zijn intrede gedaan op de intensive care. Zelf vind ik dit een van de grootste ontwikkelingen op IC gebied van de laatste jaren. Echo(cardio)grafie kan helpen met de snelle diagnostiek bij shock en respiratoire problemen. Ook verlaagt het gebruik van de echo bij verrichtingen de kans op complicaties. Om een start te maken met het gebruik van de echo wordt een deel van de website aan de echo(cardio)grafie besteed.

Voeding op de IC is in het verleden vaak een te weinig belicht onderwerp geweest. Zowel ondervoeding als overvoeding zijn schadelijk. Vaak is er een disbalans tussen de toegediende hoeveelheid energie (kcal) en de hoeveelheid eiwit, met name bij de adipeuze patienten. In de praktijk worden de kcal toegediend door het gebruik van propofol of glucose infuus niet meegenomen, waardoor de hoeveelheid toegediende kcal wordt onderschat. De netto eiwitinname wordt daarentegen vaak overschat omdat er geen rekening wordt gehouden met het verlies van aminozuren tijdens CVVH. Sinds kort zijn er speciale eiwitpreparaten beschikbaar. Door een goede combinatie van standaardvoeding en eiwitpreparaten kan er een betere balans gevonden worden tussen energie- en eiwitinname. De nieuwe ESPEN guidelines uit 2019 zijn nu ook toegevoegd naast de oudere ASPEN guidelines uit 2016. De belangrijkste praktische verschillen zijn de geleidelijke opbouw van sondevoeding in de eerste vier dagen van IC opname en bij de adipeuze IC patient een lagere eiwitinname en een andere berekening voor de energie behoefte. Ook krijgt indirecte calorimetrie een belangrijke rol. Echter niet alle IC afdelingen hebben beschikking over indirecte calorimetrie.

Bij het ontwerpen van deze site is de hoogst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De informatie is bedoeld als hulpmiddel. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de gegeven informatie.Via de contactknop kunt u eventuele op- en aanmerkingen aan mij doorgeven.