Welkom

Deze website is opgezet met als doel om het oplossen van verschillende metabole ontregelingen voorkomend op de Intensive Care en bij de interne geneeskunde te vereenvoudigen. Het is mogelijk om online een aantal berekeningen uit te voeren. Bij een aantal laboratoriumafwijkingen wordt er uitleg gegeven. Tevens wordt er uitleg gegeven over veel voorkomende beademingsproblemen op de IC

N.B. Bij het ontwerpen van deze site is de hoogst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De informatie is bedoeld als hulpmiddel. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de gegeven informatie.

Op deze website kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

Berekeningen laboratoriumafwijkingen, correcties, etc


Berekeningen inotropie


Omrekenen eenheden


Berekeningen diversen


Beademingsproblemen


Brandwonden: berekening benodigde hoeveelheid infuus


Links


Update