Berekening Osmolgap in serum

 
   

     

      

    Controleer of de ingevoerde gegevens correct zijn, klik vervolgens op de knop "Berekenen"Uitleg serum osmolgap


Osmolgap = gemeten osmolaliteit - berekende osmolaliteit

Berekende osmolaliteit : 2 x [Na+ in mmol/l] + [ureum in mmol/l] + [glucose in mmol/l]

De normaalwaarde voor de osmolgap is < 10 mOsm/kg

Referentie: Bhagat et. al. Calculated vs measured plasma osmolalities revisited. Clin Chem. 1984 Oct;30(10):1703-5.


DD verhoogde osmolgap met metabole acidose met aniongap:
 • Ethyleenglycol
 • Methanol
 • Formaldehyde
 • Terminale nierinsufficientie zonder hemodialyse
 • Paraldehyde
 • Diabetische ketoacidose
 • Alcoholische ketoacidose
 • Lactaatacidose


DD verhoogde osmolgap zonder metabole acidose
 • Isopropanol
 • Diethylether
 • Mannitol
 • Ernstige hyperproteinemie
 • Ernstige hyperlipidemie