Correctie serum natrium voor glucose


        

          
Controleer of de ingevoerde gegevens correct zijn, klik vervolgens op de knop "Berekenen"Uitleg van de correctie van het serum natrium voor de glucose concentratie.


Ten gevolge van een hyperglycemie treedt er een osmotische shift op van water van intracellulair naar extracellulair. Daardoor treedt er een verdunningshyponatriemie op.
De meest in de praktijk gebruikte formule is volgens Hillier waarbij een correctiefactor van 2.4 mmol/l wordt gebruikt voor iedere stijging van het serum glucose met 5.55 mmol/l

ref: Hillier TA et all. Hyponatriemia: Evaluating the Correction Factor for Hyperglycemia. Am J Med 1999;106:309-403