Saturatie daling


 • - Probleem bij patient
  • Toegenomen dode ruimte ventilatie (=wel ventilatie, maar relatief weinig perfusie)
   • - longembolie
   • - PEEP met compressie alveolaire circulatie
  • Shunt (=wel perfusie, maar onvoldoende ventilatie)
   • - longoedeem
   • - ARDS
   • - pneumonie
   • - atelectase
   • - longbloeding
   • - cardiale R-L shunt
  • Verlaagde DO2 (=zuurstoftransport)
  • (Hypoventilatie)
  • (Veranderingen in FiO2)
  • (Artefact)

 • - Tube obstructie of lekkage

 • - Storing in beademingsapparaat


Aanpak saturatieproblemen:


 • - FiO2 ophogen tot saturatie >90% (om schade te voorkomen)
 • - Bronchiaaltoilet om eventueel aanwezig secreet te verwijderen
 • - Lichamelijk onderzoek (symm ademgeruis?) (zie onderstaande tekst)

 • Aanwijzingen voor verder beleid:
  • - Tevens hypercapnie? --> hypoventilatie --> ademminuutvolume ophogen (+ oorzaak hypoventilatie onderzoeken)
 • - Eenzijdig sterk verminderd ademgeruis?
  • - (spannings) pneumothorax
  • - Atelectase
  • - Tube in hoofdbronchus
  • - Hematothorax

   • Spanningspneumothorax acuut ontlasten dmv venflon in 2e intercostaalruimte midclaviculair (geen thoraxfoto vooraf bij spanningspneu!), gevolgd door thoraxdrain
   • Indien geen verdenking spanningspneu dan X-thorax, evt tube terug of uitzuigscopie

 • Indien beiderzijds ademgeruis dan letten op aanwijzingen:
  • Goede reactie op kleine ophoging FiO2 --> wijst op dode ruimte ventilatie
    oorzaak proberen te achterhalen (vaak relatieve ondervulling, waardoor afgenomen pulmonale circulatie --> fluid challenge)
  • Nauwelijks reactie op ophoging FiO2 --> wijst op shunt
    " Open up the lung and keep it open" + oorzaak behandelen
  • Indien bij "openblazen" daling saturatie en/of tensie --> wijst op ondervulling + dode ruimte ventilatie

 • Indien totaal geen ademgeruis te horen:
  • Patient wordt niet beademd (bv ASB bij verslapping of forse sedatie) --> patient overnemen op ballon of beademing instellen op gecontroleerde beademing
  • Tubeobstructie (hoge drukken en/of lage TV)
  • Forse bronchusobstructie (bv status astmaticus, corpus alienum)