Berekening benodigde hoeveelheid hypertone natriumoplossing ter correctie van hyponatriemie


(cave te snelle correctie: i.p. maximaal 0.33 mmol/uur of 8 mmol/24 uur)
 Vrouw

 Man 

      		               

          


            

       

        Controleer of de ingevoerde gegevens correct zijn, klik vervolgens op de knop "Berekenen"
Uitleg correctie hyponatriemie


De maximale correctiesnelheid van een hyponatriemie is maximaal 8 mmol per 24 uur of 0.33 mmol/uur. Een snellere correctie is uitsluitend toegestaan bij een ernstige symptomatische hyponatriemie. Ook dan is meestal een correctie tot 120 mmol/l voldoende om de symptomen te verminderen. Het gevaar van een te snelle correctie is het optreden van centrale pontine myelinolysis met kans op irreversibele neurologische schade.