"Er komt geen lucht in"


Oorzaken:


 • Beademingsapparaat of slangen
 • Tube
  • verkeerde positie
  • obstructie door knikken of slijm/bloed
 • Patient
  • forse bronchusobstructie bij astma, corpus alienum of slijmplug
  • verminderde compliantie thorax (bv pneumothorax of hoge intrathoracale druk door hoge intrinsieke PEEP)
  • verminderde compliantie abdomen door abdominale drukverhoging
  • tegenademen met overschrijden druklimiet


Aanpak van dit levensbedreigend probleem:


 • Stap 1) Patient loskoppelen van beademingsapparaat en op de ballon nemen:
  • Nu beter ?
   • Zo ja, oorzaak waarschijnlijk door defect van beademingsapparaat of door opbouwen hoge intrinsieke PEEP die door loskoppelen ontlast is
   • Zo nee, oorzaak bij patient of tube
 • Stap 2) tube doorgankelijkheid controleren door uitzuigcatheter minimaal 25 cm op te voeren:
  • Niet doorgankelijk, dan tubeobstructie oorzaak (=alarm !!!) --> tube vervangen
  • Wel doorgankelijk met uitzuigcatheter --> oorzaak bij patient
 • Stap 3) spierverslapping (bv met 50-100 mg rocuroniumbromide (+ sedatie):
  • Nu wel goed te beademen --> oorzaak is tegenademen of persen door stress bij patient
   • Zoek oorzaak (bv hypoxemie, hypercapnie, shock, neurologisch, pijn, etc)
  • Nog steeds niet goed te beademen bij vrije luchtweg en verslapping --> oorzaak door nieuw probleem op lager niveau
   • Kleinere luchtwegen
   • Pleurale afwijkingen
   • Longen
   • Thoraxwand afwijking
 • Blijf patient met de ballon beademen
 • Vernevelen met bronchusdilaterende medicamenten
 • Verder onderzoek door auscultatie, percussie, echo en/of X-thorax