Echocardiografie als hulpmiddel bij diagnostiek bij shock


Bij een patient is shock is de klinische context van groot belang. Vaak wordt uit anamnese en lichamelijk onderzoek duidelijk wat de oorzaak is.

Met behulp van echocardiografie kunnen de volgende bevindingen extra aanwijzingen geven:

 • - pericardvocht + gedilateerde v cava inferior (in combinatie met gestuwde v jugularis)
   --> tamponade

 • - kleine rechter en linker ventrikel met collaps van de v cava inferior
   --> ondervulling (door bloeding of distributieve shock)

 • - wijde rechter ventrikel met paradoxale septumbeweging
   --> longembolie

 • - wijde rechter ventrikel bij aanwijzingen voor onderwandinfarct op ECG
   --> rechter ventrikel infarct

 • - wijde, diffuus slecht contraherende LV
   --> (bijkomende) cardiale probleem (cardiomyopathie)