Berekening creatineklaring volgens Cockroft  

        

          


 

 Vrouw

 Man 
Controleer of de ingevoerde gegevens correct zijn, klik vervolgens op de knop "Berekenen"

Uitleg schatting van de creatinineklaring volgens de formule van Cockroft


(140-leeftijd in jaren) x gewicht / (factor x serum creatinine in micromol/l)

bij mannen: factor = 0.81
bij vrouwen: factor = 0.85


Normaalwaarde is > 90 ml/min