Dynamisch luchtbronchogram


Vaak is het lastig om een resorptieatelectase te onderscheiden van een pneumonie als oorzaak van een consolidatie. Op de echo is regelmatig een luchtbronchogram zichtbaar. Deze is te onderscheiden in een statisch en een dynamisch luchtbronchogram. Een dynamisch luchtbronchogram pleit voor open luchtwegen. Het blijkt dat een dynamisch luchtbronchogram een specificiteit van 94% en een positief voorspellende waarde heeft van 97% voor het aantonen van een pneumonie. Het wordt zelden gezien bij een resorptieatelectase.


Dynamische luchtbronchogram passend bij pneumonie met open luchtwegen


Referenties:
- Lichtenstein et al. The dynamic air bronchogram. A lung ultrasound sign of alveolar consolidation ruling out atelectasis. Chest 2009;135:1421-1425