Introductie


Van oudsher was het echo apparaat het domein van de radioloog en de cardioloog, maar de laatste jaren heeft het echo apparaat steeds meer zijn plaats gevonden op de Intensive Care. De meeste artsen die werkzaam zijn op de Intensive Care hebben geen echte opleiding gehad in het omgaan met het echo apparaat. Dit deel van de website is bedoeld om een begin te maken met het leren omgaan met een echo apparaat en het interpreteren van de beelden. Deze adviezen kunnen uiteraard niet de plaats innemen van een goede echocursus, waarbij onder supervisie het geleerde in de praktijk wordt gebracht.

Zelf ben ik er van overtuigd dat de echo een grote meerwaarde heeft bij de opvang van de instabiele patient en bij het veilig verrichten van procedures. De continue beschikbaarheid van een echo apparaat op de eigen afdeling zorgt dat de drempel om een echo te maken laag is, waardoor de leercurve versterkt wordt.

Bouw de echo ervaring geleidelijk op. Zoals altijd is het belangrijk om je eigen grenzen te kennen.