Tegenademen


Oorzaken:


  • Patient vecht tegen beademingsapparaat door verkeerd ingestelde beademing bv slechte triggering, lage ademfrequentie of lange I:E ratio
    • Oplossing: betere instelling kiezen
  • Patient is onrustig door andere oorzaken, bv hypoxemie, hypercapnie, pijn, volle blaas, angst
    • Oplossing: oorzaak wegnemen, evt sederen