Berekening creatineklaring

 

  

   

        
Controleer of de ingevoerde gegevens correct zijn, klik vervolgens op de knop "Berekenen"

Uitleg berekening van de creatinineklaring


(1000 x Urine creatinine in mmol/l / Serum creatinine in micromol/l) x (volume 24 uurs urine in ml/1440)

Normaal is de creatineklaring ongeveer 130 ml/min

Een waarde lager dan 80 ml/min is verlaagd