Bronchusobstructie


Oorzaken:

 • COPD of astma
 • Decompensatio cordis
 • Longembolie
 • Allergische reaktie
 • Corpus alienum


Gevolgen:

 • Moeizame expiratie --> intrinsieke PEEP --> verhoogde intrathoracale druk met kans op barotrauma en circulatoire effecten
 • Stapeling van CO2
 • (mogelijk daling saturatie)

Te meten en te zien aan curves en loops:

 • Nog expiratoire flow aanwezig bij begin inspiratie
 • Vroege dip in expiratiefase van flow-volumecurve

Oplossing:

 • (Oorzaak van) bronchusobstructie behandelen
 • Beademigsproblemen opvangen door expiratietijd te verlengen:
  • - Lagere ademfrequentie
  • - I:E ratio verkorten bv 1:3 ipv 1:2
 • (Eventueel hoger PaCO2 accepteren)