Berekening Fractionele Natrium Excretie

 
  

    

    

     
Controleer of de ingevoerde gegevens correct zijn, klik vervolgens op de knop "Berekenen"
Uitleg fractionele natriumexcretie


De berekening van de fractionele natriumexcretie (FENa) is met name zinvol bij patienten met acute nierinsufficientie.

Een FENa < 1% past bij hypovolemie, terwijl een FENa >2% past bij acute tubulus necrose

Uitzonderingen zijn als een acute tubulusnecrose gesuperponeerd wordt op een chronische volumedepletie zoals bij levercirrhose, hartfalen en brandwonden, of als het geinduceerd wordt door rontgencontrast of hemoglobine pigment neerslag.

Bij patienten met een normale nierfunctie is de fractionele natriumexcretie veel minder zinvol, deze is bij deze patienten vrijwel altijd < 1%. In dit geval is een bepaling van de urine natriumconcentratie veel zinvoller om volumedepletie aan te tonen. De urine natrium concentratie is in dit geval < 15 mmol/l Bij een acute tubulusnecrose is de urine natrium concentratie > 20 mmol/l NB: Meting van de urine Chloor concentratie kan zinvol zijn bij patienten die klinisch hypovolemisch zijn, echter toch een licht verhoogd urine natrium hebben. Dit komt met name voor bij metabole alkalose, waarbij de nier extra bicarbonaat uitscheidt in de vorm van natriumbicarbonaat. Bij deze patienten is de chloorconcentratie in de urine wel laag.