Schatten van systolische pulmonaaldruk (SPAP) door middel van echocardiografie


SPAP kan worden geschat door het meten van de pieksnelheid van de regurgitatieflow over de tricuspididalisklep in combinatie met een geschatte of gemeten rechter atrium druk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vereenvoudigde Bernoulli vergelijking:

SPAP = 4(V)2 + RA pressure

waarin:

V = de pieksnelheid (in m/s) van de regurgitatieflow over de tricuspidalisklep,
RA = de rechter atriumdruk (geschat door meting van diameter en mate van collaps varn de vena cava inf, zie onderstaande uitleg)

Omdat snelheidsmetingen door doppler afhankelijk zijn van de hoek van meting, wordt het aanbevolen om vanuit meerdere posities een meting te proberen en vervolgens het signaal met de hoogste snelheid te nemen. Idealiter wordt de meting gedaan parallel aan de jet.

De bovengrens van de normaalwaarde voor de systolische PAP meting is 35 mmHg. Dit komt overeen met een pieksnelheid van de regurgitatiejet van 2.8 tot 2.9 m/s, uitgaand van een RA druk van 3 tot 5 mmHg.

Schatten van de rechter atriumdruk door middel van meting van de diameter en mate van collaps van de vena cava inferior (VCI)In de subcostale opname kan de diameter en de mate van collaps met de ademhaling worden gemeten. De plaats van meting is net proximaal van de inmonding van de levervenen en dient plaats te vinden in de lange as met gebruik van de M-mode. Probeer hierbij de lijn van de M-mode haaks op de v cava inferior te krijgen. Een praktisch probleem met deze meting is het feit dat het vlak van de vena cava inferior bij de ademhaling kan verschuiven, zodat er een niet reele meting van de diameter plaats vindt. Bij niet-beademende patienten is de combinatie van diameter en mate van collaps bruikbaar om de rechter atrium druk in te schatten: - Diameter ≤ 2.1 cm in combinatie met een collaps van > 50% met sniffing wijst op normale RA druk (0-5 mmHg) - Diameter > 2.1 cm met een collaps van < 50% met sniffing suggereert een verhoogde RA druk (10-20 mm Hg)

N.B. Bij patienten aan de beademing is deze methode van schatten van de RA druk niet gevalideerd.


Forse TI bij longembolie

Hoge systolische pulmonaaldruk van 60 mmHg (+ de RA druk)Referenties:
- Rudski LG et al. Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults. J Am Soc Echocardiogr 2010;23:685-713.