Berekening ideaal lichaamsgewicht voor bepaling ademteugen (ARDS network)

 


 Man

 Vrouw 

 
      Controleer of de ingevoerde gegevens correct zijn, klik vervolgens op de knop "Berekenen"Uitleg berekening van het ideale lichaamsgewicht


In 2000 verscheen een publicatie van de ARDS network waaruit bleek dat beademing van patienten met acute lung injury en ARDS met 6 ml/kg een betere prognose gaf dan beademing met 12 ml/kg.

Het voorspelde lichaamsgewicht werd als volgt berekend:
Voor mannen: 50 + 0.91 * (lich lengte (in cm) - 152.4)
Voor vrouwen: 45.5 + 0.91 *(lich lengte (in cm) - 152.4)


Ref: ARDS network. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. NEJM 200;342:301-308