Berekening hoeveelheid infuusvloeistof bij brandwonden

 
                  		   


Controleer of de ingevoerde gegevens correct zijn, klik vervolgens op de knop "Berekenen"
Uitleg vocht bij brandwonden


Bij volwassenen is het percentage verbrand lichaamsoppervlak in te schatten door middel van de regel van negen:

Hoofd: 9 %
Voorzijde van een arm: 4.5 %
Achterzijde van een arm: 4.5 %
Voorzijde romp: 18 %
Achterzijde romp: 18 %
Voorzijde van een been: 9 %
Achterzijde van been: 9 %
Schaamstreek: 1 %


De oppervlakte van de handpalm (dus zonder vingers) bedraagt 1 % van het lichaamsoppervlak NB: bij kinderen is de oppervlakte van het hoofd relatief groter en de oppervlakte van de benen relatief kleiner als bij volwassenen!

Vloeistofresuscitatie wordt bij volwassenen aanbevolen bij een verbrand lichaamsoppervlak van ≥ 15% totaal lichaamsoppervlak, voor kinderen geldt dit bij ≥ 10% totaal lichaamsoppervlak. Er wordt in de richtlijn geen voorkeur uitgesproken over welk kristalloid de voorkeur heeft.

Symptomen van koolmonoxyde intoxicatie:

< 20 % : meestal geen symptomen
20 - 30 % : hoofdpijn en misselijkheid
30 - 40 % : verwardheid
40 - 60 % : coma
> 60 % : overlijden

Referentie:
-Richtlijn eerste opvang bij brandwondpatiënten (2014) (NVIC)